Ons nieuws

Blijf op de hoogte.
Filter op "algemeen"
24 september 2018
BS&F Nieuwsbrief September 2018 - 16e jaargang - nummer 1 Klik hier voor de printversie Miljoenennota 2019: impact op zorg en sociale zekerheid Afgelopen dinsdag 18 september is de Rijksbegroting voor het jaar 2019 gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen voor het gemeentelijk sociaal domein.   Kabinet zet in op meer gezondheid en minder schulden Het kabinet Rutte III constateert in zijn eerste begroting dat verdere omvangrijke bezuinigingen en hervormingen op het gebied van zorg en sociale zekerheid niet nodig zijn. De nadruk ligt op het nader invullen van de plannen uit het Regeerakkoord (nieuwsitem). Hierdoor ontstaat ruimte om al bestaande...
Lees verder
8 februari 2018
BS&F Nieuwsitem Gegevens wanbetalers in gemeente opvragen bij het CAK Met enige regelmaat krijgen we vragen over de mogelijkheid om een lijst met wanbetalers binnen de eigen gemeente op te vragen bij het CAK. In dit nieuwsitem gaan we hierop nader in. 1. Inleiding Wanneer iemand een betalingsachterstand heeft van 6 maandpremies voor de basisverzekering dan meldt de zorgverzekeraar deze persoon aan bij het CAK. Vanaf dit moment is men niet langer nominale premie verschuldigd aan de zorgverzekeraar, maar een (hogere) bestuursrechtelijke premie aan het CAK.[1] Deze wordt indien mogelijk rechtstreeks ingehouden op de bron van het inkomen. Indien bronheffing niet mogelijk is ontvangt...
Lees verder
14 december 2017
In februari 2017 heeft BS&F in opdracht van het ministerie van VWS het onderzoek ‘Preventie en de Gemeentepolis’ gepubliceerd. Dit rapport laat zien op welke verschillende manieren gemeenten en zorgverzekeraars omgaan met preventie in de Gemeentepolis. Recentelijk is een toegankelijke samenvatting van dit rapport gepubliceerd, in de vorm van een publieksversie. Deze samenvatting is met name bedoeld om vrijwilligers en professionals werkzaam binnen de domeinen zorg en welzijn te informeren over de mogelijkheden die de Gemeentepolis biedt op het vlak van preventie en is hier te vinden. Het volledige onderzoek, inclusief een vijftal geslaagde praktijkvoorbeelden. vindt u hier 
Lees verder
19 november 2017
De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen wordt met ingang van 1 januari 2019 vervangen door een vast tarief van € 17,50 per vier weken. Dit abonnementstarief moet de stapeling van zorgkosten voorkomen. Zo valt te lezen in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ dat op 10 oktober 2017 werd gepresenteerd. (zie ook onze nieuwsbrief hierover) Een zeer groot deel van de huishoudens dat gebruik maakt van zorg en ondersteuning die door de gemeente wordt geleverd, maakt ook het verplichte eigen risico in de Zvw vol. Door de voorgenomen plannen wordt stapeling van zorgkosten tegengegaan. Momenteel wordt dit voorstel uit het...
Lees verder
21 september 2017
Afgelopen dinsdag 19 september is de rijksbegroting voor het jaar 2018 gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen voor het gemeentelijk sociaal domein. Klik hier voor de printversie Kabinet behoudt ingezette koers Gezien de demissionaire status van het kabinet zijn geen grote koerswijzigingen ingezet: deze worden aan een volgend kabinet voorbehouden wat in een relatief beleidsarme begroting heeft geresulteerd. Mogelijk leiden de huidige onderhandelingen binnenkort tot een nieuw regeerakkoord. Wanneer dit leidt tot relevante aanvullende informatie sturen wij daarover een nieuwsbrief. Het eerste voorbeeld van een dergelijke maatregel kwam afgelopen week al in het nieuws: het verplicht eigen...
Lees verder
20 oktober 2016
Sinds donderdag 20 oktober is het vernieuwde Gezondverzekerd.nl online. De website is in een moderner jasje gestoken en bevat diverse verbeteringen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit. De belangrijkste ontwikkelingen op een rij: Responsive website: de website past zich aan naar het apparaat (mobiel, tablet of desktop).  Gebruiksvriendelijker: minder tekst op één pagina & minder scrollen.  Logische opbouw aanvraag: de inkomens- en/of vermogensvragen zijn naar voren gehaald in het proces. Bezoekers weten daardoor snel in het aanvraagproces of ze in aanmerking komen voor de collectiviteit en wat de bijbehorende premies zijn.  Kassabon: gedurende het hele aanvraagproces is een duidelijk overzicht toegevoegd van de pakketaanvraag...
Lees verder
5 oktober 2016
Op Prinsjesdag is aangekondigd dat de eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning wordt verlaagd. Inmiddels is bekend hoe de maatregel wordt ingericht. In dit nieuwsitem leggen we uit wat de maatregel inhoudt en wat dit betekent voor minima en de gemeentepolis. 1. Verlaging eigen bijdrage, verhoging gemeentefonds Het kabinet verlaagt voor bijna 300.000 huishoudens de eigen bijdragen voor Wmo-ondersteuning. Dit doet zij via het aanpassen van de landelijke standaard parameters voor het vaststellen van deze eigen betalingen. Aangezien deze aanpassing zou betekenen dat gemeenten minder inkomsten hebben (via de ontvangen eigen bijdragen) wordt parallel € 50 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Deze compensatie vindt...
Lees verder
22 september 2016
Op 20 september is de jaarlijkse rijksbegroting gepresenteerd. In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de belangrijkste elementen voor het gemeentelijke sociale domein. Bestendiging van beleid en verbetering van koopkracht In de miljoenennota voor komend jaar zijn weinig echte verrassingen te vinden. Fundamentele ‘ombuigingen’ zijn al eerder (in de beginjaren van het kabinet) doorgevoerd en de decentralisaties van taken en budget naar gemeenten zijn doorgevoerd. Het kabinet richt zich nu op koopkracht: bijna iedereen moet en kan er iets op vooruit gaan. In de begrotingen van SZW en VWS [1] vinden we dan ook diverse financiële impulsen, gericht op diverse doelgroepen. 1....
Lees verder