Advies & onderzoek

Werken aan vraagstukken in het publieke domein, gespecialiseerd in Zorg en Sociale zekerheid. BS&F adviseert de landelijke en lokale overheid over beleid en uitvoering. Wij ondersteunen bij beleidskeuzes omtrent gemeentelijk armoedebeleid. Wij leggen daarbij de verbinding met andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld Wmo. Met de Participatiewet hebben gemeenten taken erbij gekregen op het gebied van re-integratie, waaronder het ondersteunen en duurzaam begeleiden naar de arbeidsmarkt van doelgroepen met een arbeidsbeperking. Meer en duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening leidt voor gemeenten tot een besparing van uitkeringslasten en voor zorgverzekeraars tot minder zorgkosten. Een win-win situatie, waarbij samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar randvoorwaardelijk is.

Meer weten: Maarten Werksma