BS & F

Welkom

Zorg en sociale zekerheid voorop

Het verbeteren en verbinden van sociale zekerheid en zorg. Al ruim 15 jaar zetten wij ons daar voor in. Bureau BS&F ondersteunt (lokale) overheden, zorgverzekeraars en belangenorganisaties bij het versterken van sociaal beleid. Als adviseur, samenwerkingsspecialist en kennispartner. Op deze website leest u meer over het sociaal beleid in Nederland, onze dienstverlening daarbinnen en de overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen.  

Een integrale blik op zorg en re-integratie

Klik hier voor de handreiking in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten